ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΡΙΟ
Ειδικευμένες μεταφράσεις από και προς τη Βουλγαρική γλώσσα 

Βασικά σημεία για την διαμόρφωση της προσφοράς:

 • Πόσες λέξεις αποτελούν 1 σελίδα;
  Ως σελίδα θεωρούνται οι 250 λέξεις από την επιλογή του Word “Tools / Word Count / Characters with spaces”
 • Πόσες σελίδες μπορούν να μεταφραστούν την ημέρα;
  Αυτό εξαρτάται από τη φύση του κειμένου. Η εμπειρία δείχνει πως για να υφίστανται πλήρως οι συνθήκες για ποιοτική δουλειά, ο υπολογισμός του χρόνου αποπεράτωσης της μετάφρασής ενός κειμένου είναι καλό να γίνεται πάνω στην βάση των (το μέγιστο) 5 σελίδων ανά εργάσιμη ημέρα
 • Αν χρειαστεί, μπορούν να μεταφραστούν περισσότερες των 5 σελίδων σε 1 ημέρα;
  Οπωσδήποτε, σε έκτακτες περιπτώσεις. Επειδή όμως ο χρόνος μετάφρασης δεν συμπιέζεται, απαιτείται έκτακτη εργασία, οπότε ανεβαίνει και το κόστος.
 • Τι είναι ειδικευμένο κείμενο;
  Ειδικευμένο είναι το κάθε κείμενο που βασίζεται σε ορολογία κάποιου επιστημονικού, τεχνικού ή άλλου κλάδου ή σφαίρας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Για να δοθεί σωστή προσφορά για την μετάφραση ενός ειδικευμένου κειμένου, απαιτείται η εκ των προτέρων αποστολή στον μεταφραστή ολόκληρου του προς μετάφραση κειμένου ή αντιπροσωπευτικού του τμήματος.

Πώς να ζητήσετε προσφορά:

 • Επικοινωνήστε με τον μεταφραστή με κάποιον από τους τρόπους που προτείνονται στην σελίδα επικοινωνία, για να προσδιορίσουμε μαζί την προθεσμία και τον τρόπο παράδοσης της μετάφρασης του κειμένου σας, την τελική της μορφή και την τιμή.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΡΙΟ

Ειδικευμένες μεταφράσεις από και προς τη Βουλγαρική γλώσσα- Τηλ: 00359 56 814627, Κινητό: 00359 878 585 795, e-mail: mihalelis@mail.com, v.mihalelis@gmail.com