ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΡΙΟ
Ειδικευμένες μεταφράσεις από και προς τη Βουλγαρική γλώσσα


 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ


Α. ΔΙΚΑΙΟ

 1. Υποθέσεις ενώπιον ελληνικών δικαστηρίων για διαφορές σχετικά με:
  • Εμπορικά σήματα
  • Εμπορικές συμβάσεις
  • Δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
  • Απάτες
  • Διάφορες κατηγορίες απαιτήσεων
  • Ακίνητα
  • Διαζύγια και γονικά δικαιώματα
  • Οδικά τροχαία ατυχήματα
 2. Υποθέσεις ενώπιον βουλγαρικών δικαστηρίων για διαφορές σχετικά με:
  • Ακίνητα
  • Εμπορικές συμβάσεις
  • Διαζύγια και γονικά δικαιώματα
  • Οδικά τροχαία ατυχήματα
 3. Εμπορική νομοθεσία 
 4. Ίδρυση εταιρειών 
 5. Συμβάσεις σχετικές με εκμίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση, ασφαλιστήρια συμβόλαια και άλλα 
 6. Πληρεξούσια
 7. Συμβολαιογραφικές πράξεις
 8. Δηλώσεις περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής


Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 1. Διαγωνισμοί για: 
  • Κατασκευή δεξαμενών πετρελαίου και πετρελαιοειδών
  • Οδοποιία
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
  • Διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων 
 2. Τεχνικές προδιαγραφές, δελτία δεδομένων ασφαλείας και διαφημιστικό υλικό για:
  • Χρώματα
  • Βερνίκια
  • Μονωτικά υλικά
  • Επιχρίσματα
  • Κόλλες πλακιδίων
  • Θερμομονωτικά συστήματα
 3. Διαδικασία διάθεσης προϊόντων με βιοκτόνα στην αγορά 
 4. Οδηγίες χρήσης και τεχνικές προδιαγραφές για:
  • Γεωργικά μηχανήματα
  • Μηχανήματα και εξοπλισμό για τη βιομηχανία τροφίμων
 1.  Εσωτερικές διαδικασίες, έλεγχος ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων


Γ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
 • Έλεγχοι, εκθέσεις ελέγχου ορκωτού λογιστή
 • Τραπεζικά έγγραφα
 • Οικονομικές αναλύσεις
 • Οικονομικές αξιολογήσεις
 • Φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
 • Έγραφα εκδιδόμενα από φορολογικές αρχές και οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων.


Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 • Εγχειρίδια για εργασία με MS Word & Excel
 • Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείων (έλεγχος καλής λειτουργίας)
 • Ιστοσελίδες βιομηχανικών, κατασκευαστικών, τεχνικών, εμπορικών και τουριστικών εταιρειών
 • Ενημέρωση περιεχομένου ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου


Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Επιστημονικοτεχνική μελέτη σχετικά με την εκμετάλλευση κοιτάσματος μεταλλικού νερού, φυσικώς αεριούχου 
 • Διπλωματικές εργασίες στον χώρο των τεχνών (χορογραφία, μουσική)


ΣΤ. ΙΑΤΡΙΚΗ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

 • Διαδικασία διάθεσης φαρμάκων στην αγορά
 • Ιατρικές εξετάσεις, ιατρικά ιστορικά


Ζ. ΙΣΤΟΡΙΑ - ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ

 • "Μανδρίτσα - η κωμόπολις που έσβησε" (Σημειώσεις - Αναμνήσεις - Παράδοσις), Απόστολος Α. Μαϊκίδης, Θεσσαλονίκη 1972.


Η. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Αλληλογραφία μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων αρχιερέων και θρησκευτικών παραγόντων σε σχέση με την Οικουμενική Σύνοδο η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016
 • Άρθρα σε Ορθόδοξα περιοδικά και ιστοτόπους


Θ. ΑΛΛΑ

 • Πλήθος κειμένων και μελετών, πρακτικά σχεδόν σε όλους τους τομείς, ενδεικτικά: χημική μηχανική, γεωπονία, βιολογία, γεωδαισία, φυσική, στοιχεία μηχανών, περιβάλλον, ανθρωπιστικές επιστήμες (όπως ψυχολογία, λογοτεχνία, λογοθεραπεία), διοικητικές πράξεις και έγγραφα, τουριστικοί οδηγοί, μενού εστιατορίων, αλληλογραφία, παλαιά χειρόγραφα κείμενα (κυρίως συμβολαιογραφικές πράξεις και αλληλογραφία από τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα κ.λπ.)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΡΙΟ

Ειδικευμένες μεταφράσεις από και προς τη Βουλγαρική γλώσσα- Τηλ: 00359 56 814627, Κινητό: 00359 878 585 795, e-mail: v.mihalelis@gmail.com