ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΡΙΟ
Ειδικευμένες μεταφράσεις από και προς τη Βουλγαρική γλώσσα


Για τη μετάφραση …

Ένα κείμενο που γεννήθηκε σε μια γλώσσα, πρέπει να λάβει «σάρκα και οστά» σε μιαν άλλη γλώσσα. Η μετάφραση είναι μετενσάρκωση του λόγου. Βίωση της «προσωπικότητας» του πρωτότυπου κειμένου και επαναδημιουργία της με το αντίστοιχο βάρος και παρουσία στην άλλη γλώσσα. Τέχνη του ενός δημιουργού, μόνου απέναντι στη βουβή επιταγή των λέξεων - εκείνων που ήδη ζουν, στο χαρτί ή στην οθόνη του υπολογιστή, αλλά και των ακόμα αγέννητων, που περιμένουν για να επιλεγούν, να τους εμφυσηθεί ζωή.

Για τα βασικά εργαλεία του μεταφραστή…

Δυο πινέλα και δυο χρώματα:

  • Το πρώτο χρώμα: Η χαρά, που δίνει το χρώμα της στην τρέχουσα λέξη, επιλεγμένη για να συμμετέχει στο μεταφρασμένο κείμενο.
  • Το δεύτερο χρώμα: Η αγωνία, που χρωματίζει το κενό πριν από την λέξη που έπεται, αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα.
  • Το πρώτο πινέλο: Η γνώση
  • Το δεύτερο πινέλο: Η έρευνα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΡΙΟ

Ειδικευμένες μεταφράσεις από και προς τη Βουλγαρική γλώσσα- Τηλ: 00359 56 814627, Κινητό: 00359 878 585 795, e-mail: mihalelis@mail.com, v.mihalelis@gmail.com